KTS300 Özel Telefon Seti (Konsol)

Cuma, 30 Temmuz 2010 05:46 yönetici
Yazdır

Multitek telefon santrallar?na ba?lamak üzere geli?tirilmi?, çe?itli santral özeliklerini tek tu?la kullanmay? mümkün k?lan ergonomik bir telefon cihaz?d?r.

KTS300 ÖZELL?KLER?

-Handsfree konu?ma
-4 sat?r 16 karakter ye?il LCD ekran (Arayan numaray? ve konu?ma ile ilgili 
 bilgileri görmek için)
-Tek tu?la harici ve programlanabilen dahili hatlara eri?im
-Tek tu?la santral özelliklerini aktive etme
-?stendi?inde yan?na abone me?gul panosuna sahip DSS 
 modülleri takabilme
-Bir santrala azami 20 adet tak?labilir.