KTS500 Özel Telefon Seti (Konsol)

Cuma, 30 Temmuz 2010 05:41 yönetici
Yazdır

Multitek telefon santrallar?na ba?lanmak üzere geli?tirilmi?, çe?itli santral özelliklerini tek tu?la kullanmay? mümkün k?lan ergonomik, ??k telefon cihaz?d?r.

KTS500 ÖZELL?KLER?

-Tam handsfree konu?ma
-4 sat?r 20 karakter Mavi LCD ekran (arayan numaray? ve 
 konu?ma ile ilgili bilgileri görmek için)
-Tek tu?la harici ve dahili hatlara eri?im
-Tek tu?la özellik aktive etme
-Dahili ve harici me?gul panosu için iki renkli LED ler
-Otomatik bir harici hattan di?erine geçi?
-Handsfree, alarm, mesaj LED leri
-Bir santrala azami 20 adet tak?labilir.