Telesis - PX24m IP Say?sal Telefon Santrali

Telesis - PX24m IP Say?sal Telefon Santrali Hem ekonomik bir telefon santral?m olsun, hem de bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlar?m? tam olarak kar??las?n diyenlerden misiniz? PX24m telefon santrallar?n? tan?d?kça daha çok seveceksiniz.

Multitek-Star1s ip Uyumlu Telefon Santral?

Multitek-Star1s ip Uyumlu Telefon Santral? Küçük, orta ve büyük ölçekli i?letmeler için geli?tirilmi? olan Star1s telefon santral?,6 harici 16 dahili hat kapasitesinden ba?layarak 12 harici ve 80 dahili hatta kadar büyüyebilmektedir. Santrala 4 kanal VoIP özelli?i ilave edilebilir.

 Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel-OmniPCX 4400 Telefon Santrali Alcatel OmniPCX 4400 ile kurumsal haberle?me sistemi için, dü?ük maliyette ve kullan?m? kolay bir network kurmak mümkündür. Bu sistem çal??anlara kullan?m? kolay ve güçlü ileti?im araçlar? (çal??ma alan?) sa?lamaktad?r. Tamamen entegre güçlü ça?r? merkezi uygulamalar? ile firmalar?n sat??lar?n? artt?ran, ileti?im altyap?s? sunan bir sistemdir.

Karel-MS48C Telefon Santral? (CID+SMS)

Karel-MS48C Telefon Santral? (CID+SMS) MS48C, tüm dahili hatlardan arayan d?? hat numaras? (CID özelli?i) görüntüleyebilen ve tüm dahili abonelerin PSTN hatlar? üzerinden k?sa mesaj (SMS) gönderip alabilmesini destekleyen, küçük - orta ölçekli, büyümekte olan i?yerleri için, farkl? kapasite seçenekleri sunan, modüler, 100`ün üzerinde programlanabilir kullan?m özelli?i olan,telefon santral?d?r. Devami

Hata
  • XML Parsing Error at 1:334. Error 9: Invalid character

Santrallerimizden Baz?lar?

Sistem orta, küçük i?letmeler ve villa kullan?c?lar? için geli?tirilmi? olup ayn? cihaz üzerinde Telefon Santral?, Alarm , Ev otomasyon ve ?nterkom Sistemi özellik...

Karel, DS200M say?sal telefon sistemleriyle, geli?mi? ileti?im ihtiyaçlar? olan küçük-orta kapasiteli i?yerlerine, h?zl?, kaliteli ve çok amaçl? ça?da? ...

Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali orta ve büyük i?letmeler için telefon santralinin çok ötesinde telekomünikasyon ihtiyaçlar?n?n bir ç...

Bizden Haberler

  • 0
  • 1
prev
next

Servis Formu

Ürünlerimizle ilgili sorunlarda bizden servis formu yard?m?yla destek talebinde bulunabilirsiniz.

Merhaba

Web Sitemiz yenilendi. Yeni sitemizde sizlere daha fazla yararl? olmay? umuyoruz.

 

 

 

Sitemizi Nas?l Buldunuz?

Sitemizi Nas?l Buldunuz?


Ürünlerimiz

Developed by JoomVision.com

Döviz Kurlar?